Undgå fluer!

Dybstrøelse er et paradis for fluerne, hvilket er en sand plage for dyrene især i kalvemiljøet

.

Sådan kommer du af med fluerne i stalden uden KEMI.

Det er et produkt, som vi får når vi knuser  trærødder. Flueflis strøes ud i stedet for halm i dybstøelsenområdet  og andre steder, hvor man plejer at bruge halm hos dyr. Flueflis har den effekt, at man bliver mindre plaget af fluer i stalden og især hos kalvene.

Flere kvægbrug har rigtig god erfaring med det.

Hvis du vil høre mere omkring Flueflis.
Ring på 97 46 84 48 eller 40 17 26 55