Vi har mange års erfaring i flishugning og der er ikke to flisprojekter, som er ens. Valg af skovnings metode, transport i terrænet og hugning afhænger af de forholde der er i skoven og læhegnet.

De træer, der ikke er egnet til tømmer eller emballage, hugges som regel til flis, og dette anvendes til miljøvenlig energi på fjernvarmeværker.  Vi har gennem mange år haft et rigtigt godt samarbejde til savværker og fjernvarmeværker. Vi klarer alle opgaver helt fra skovning af træet til flisen er leveret på fjernvarmeværket. Vi kan derfor tilbyde jer den rigtige pris for jeres træ, vi er købere af dit træ på rod fra skov og læhegn til flis, tømmer og emballage.

Se video her: Flishugning

Ring på 97 46 84 48 eller 40 17 26 55 og lad os drøfte opgaven. Evt. få et uforpligtende tilbud.

AB Skovservice sælger flis også til private, kan også leveret det hos jer.

Flis

Vi laver flere forskellig slags flis og vi sælger flis sælges til både private og fjernvarmeværker.

  • Skovflis

Skovflis er fremstillet af hele træer og derfor indeholder både nåle/blade, kviste, træ og bark. Skovflis er en grov type flis. Skovflis bruges primært til opvarmning af fjernvarmeværker, men kan også bruges som afdækning af jordbund ved grønne arealer og haver, således at det forhindrer ukrudt i at trænge igennem.

Skovflis giver din have et mere naturligt udseende med en noget grovere og mere ukurant type flis og den har gode egenskaber i forhold til ventilation, så den underliggende jordbund kan ånde.

  • Stoker flis

Stoker flis er flis som er hugget i fine stykker, så selv små stokerfyr kan bruge det. Stoker flis er ren træ uden, grene, kviste og nåle og med en høj  brandværdien og du får en mere effektiv fyring uden driftstop.

  • Rodflis

Rodflis er grovneddelte og soldende rødder fra skov og læhegn. Rødderne tages op med gravemaskine eller gummiged. Efter en tørreperioden bliver de kørt sammen og neddelt /soldet. Rodflis er grov og er et godt brændbart materiale.

Rodflis